Konferencja dla menedżerów ochrony zdrowia i przedstawicieli podmiotów tworzących podmioty lecznicze rozpoczyna się w Baranowie Sandomierskim.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Tytuł konferencji to “Kierunki zmian w ochronie zdrowia. Dobre praktyki w realizacji polityki zdrowotnej i prowadzeniu podmiotów leczniczych”. Konferencja stanowić będzie prezentację i jednocześnie forum wymiany doświadczeń w zakresie realizacji polityki zdrowotnej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Szerokie spektrum tematyczne zagadnień umożliwi uczestnikom nowe spojrzenie na funkcjonowanie własnych jednostek i zainspiruje do podejmowania działań odpowiadających na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości w ochronie zdrowia. W czasie prezentacji i paneli dyskusyjnych konferencji przedstawione będą m. in. rozwiązania w zakresie formułowania priorytetów w polityce zdrowotnej regionów i strategii podmiotów leczniczych, gromadzenia i wykorzystania informacji w procesach decyzyjnych w ochronie zdrowia, narzędzia analizy porównawczej w skali komórek organizacyjnych jak i całych jednostek ochrony zdrowia, poprawy efektywności finansowej szpitali, systemu finansowania świadczeń, przekazywania środków finansowych na inwestycje. Na przykładach zaprezentowane zostaną możliwości wsparcia jednostek przez podmioty tworzące i współpraca kadry kierowniczej podmiotów leczniczych z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz dobre praktyki nadzoru właścicielskiego. Praktycy zaprezentują projekty i realizowane działania w zakresie informatyzacji podmiotów leczniczych, akredytacji jednostek, wykorzystania outsourcingu czy zamówień grupowych w celu redukcji kosztów i poprawy efektywności. (Marcin Gabrek)