Kolejne spotkanie w sprawie wyboru władz i uzupełnienia rady tarnobrzeskiego osiedla Dzików

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na spotkaniu będzie obecny prawnik. Ma on przedstawić różne możliwości uzupełnienia składu Rady Osiedla Dzików. Sposób uzupełnienia wybierze najprawdopodobniej Prezydium czyli Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzeg oraz dwóch jego zastępców. Na tej podstawie sporządzony zostanie projekt uchwały, który na najbliższej sesji rady miasta, radni przegłosują bądź nie.
Dzisiejsze spotkanie odbędzie się o godzinie 16.00.
To już drugie podejście. Po raz kolejny Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzeg Dariusz Kołek, zaprosił do urzędu miasta, radnych tarnobrzeskiego osiedla Dzików. I znów nie jest wykluczone, że dziś radni osiedlowi wybiorą spośród siebie skład zarządu Dzikowa oraz przewodniczącego osiedla. Jeśli przyjdą, bo w poprzednim spotkaniu dotyczącym Dzikowa, wzięło udział zaledwie dwóch radnych.
Rada Osiedla Dzików liczy obecnie 18, a powinna 21 osób. Miesiąc temu, w dniu wyborów do rady, trzech jej nowo wybranych członków zrezygnowało z mandatu. Przewodniczący Kołek nadal podtrzymuje stanowisko, że wyborów nie należy unieważniać, a można je uzupełnić.
Podczas dzisiejszego zebrania radni osiedlowi otrzymają informacje. Mówi Dariusz Kołek.