Kolejne placówki ochrony zdrowia przystąpiły do Świętokrzyskiego Programu Szpitale i Przychodnie Przyjazne Kombatantom.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Program Szpitale i Przychodnie Przyjazne Kombatantom ma na celu zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym pełnej realizacji i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością oraz zapewnienie odpowiednich warunków leczenia. Inicjatorem powstania programu była Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W sumie w ramach porozumienia zrzeszonych jest już ponad 60 szpitali i przychodni. Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować – na zasadach dobrowolności – inne placówki ochrony zdrowia niezależnie od organu założycielskiego lub statusu prawnego.
(Marcin Gabrek)
Choć szefowie placówek służby zdrowia znają przepisy, to problemy pojawiają się ze strony innych pacjentów

W naszym regionie są to Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Samborcu, Przychodnia Medycyny Pracy i Medycyny Rodzinnej 'MEDICAL' w
Sandomierzu oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'ZDROWIE' w Sandomierzu.
Jak podkreśla przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Maciej Lis pewne przywileje gwarantuje kombatantom prawo i czasami o tym zapominamy