Kolejna ulica wyremontowana w Mielcu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ponadto w ramach przebudowy ulicy Sękowskiego poprawiono odwodnienia, poprzez wymianę wpustów ulicznych z przykanalikami, wymieniono też zniszczone krawężniki i brzegi trawników. Nawierzchnie zjazdów i chodników zostały pokryte betonową kostką brukową. Zabezpieczono infrastrukturę podziemną i wyregulowano wysokość studzienek i zaworów, istniejących sieci oraz wykonano nową nawierzchnię, poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego.
(Tomasz Łępa)
Inwestycja, po złożeniu stosownego wniosku i przeprowadzeniu prac dokumentacyjnych, została sfinalizowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Do niedawna z przeszkodami a dziś odmieniona ulica to również bezpieczeństwo dla mieszkańców Mielca.

Fatalny stan ulicy Sękowskiego w Mielcu był zmorą dla mieszkańców osiedla. Problem też widziało Starostwo Powiatowe, które postanowiło zmienić obraz tej sytuacji. Mówi statosta mielecki Andrzej Chrabąszcz