Kolejki do Internetowej Świetlicy Zajęciowej w Chodkowie Starym

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Świetlica wyposażona została w cztery wysokiej klasy stanowiska komputerowe
z dostępem do sieci Internet, kamerki internetowe, słuchawki, zestaw
głośników, a także urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor i ekran
multimedialny. Zakupione zostało także najnowsze oprogramowanie biurowe.
(Marcin Gabrek)
Projekt Internetowej Świetlicy uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowoczesne stanowiska komputerowe, najnowsze oprogramowanie oraz sprzęt
multimedialny czekają na wszystkich mieszkańców Gminy Łoniów, którzy
odwiedzą Internetową Świetlicę Zajęciową, która mieści się w filii Gminnego
Ośrodka Kultury w Chodkowie Starym.
Mówi dyrektor Marek Bisztyga