Kolbuszowskie starostwo przekazało gminie Cmolas część ośrodka zdrowia.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak się dowiedzieliśmy, w otrzymanych od powiatu pomieszczeniach gmina Cmolas zamierza wykonać remont, a potem stworzyć w nich gabinety lekarskie i rehabilitację.
(Paweł Galek)
Starosta podkreśla, że ośrodek zdrowia w Cmolasie rada powiatu przeznaczyła na potrzeby administracyjne i społeczno-opiekuńcze

Tym samym zakończyły się kilkumiesięczne przepychanki o nieruchomość między wójtem Eugeniuszem Galkiem, a starostą Józefem Kardysiem. Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku gmina Cmolas otrzymała od powiatu niższą część ośrodka. Jednak we wrześniu starostwo wycofało się z tej decyzji. Teraz z kolei… wycofało swe odwołanie.
Mówi starosta Józef Kardyś