Kolbuszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma już dwadzieścia lat.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Fundacja na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej sprawuje pieczę nad klubami sportowymi. Udziela im pomocy w zakupie sprzętu czy przewozu zawodników i udostępnia swoje obiekty.
(Paweł Galek)
Fundacja na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, która zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi i hotelem przy ulicy Wolskiej w Kolbuszowej, kończy dwadzieścia lat.
Z tej okazji prezes fundacji Jan Fryc na ostatniej sesji Rady Miejskiej otrzymał list gratulacyjny od władz gminy: