Kolbuszowska Rada Miejska wesprze oszukanych podczas budowy autostrady podwykonawców

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Przypomnijmy, że wzrost podatku od środków transportowych w 2013 roku wyniesie od 20 do 100 złotych rocznie w zależności od tonażu pojazdu, liczby jego oś i ich nacisku.
(Paweł Galek)
Skarbnikowi wtórował burmistrz Jan Zuba.

Skarbnik gminy, Stanisław Zuber był jednak nieugięty

Pomoc ta ma polegać na nie podwyższaniu poszkodowanym firmom podatku od środków transportowych. O to apelował radny Jan Stobierski.