Kolbuszowska gmina próbuje wykupić zabytkową synagogę.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Odzyskanie synagogi dla miasta od lat jest ideą lokalnych historyków. Chcą oni, by powstało tam muzeum, miejsce do koncertów i wystaw poświęconych regionowi.
(Paweł Galek)

Niemało kosztować będzie nabycie terenów pod drogę w Kolbuszowej Górnej i pieniędzy na wykup synagogi mnożę po prostu zabraknąć.

Burmistrz nie kryje jednak, że synagoga może się okazać za droga dla gminy.

W sprawie wykupu synagogi burmistrz Jan Zuba prowadzi negocjacje z jej zarządcą, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Rozmowy te do łatwych nie należą.