Kolbuszowa: Zmodernizują drogę do Tuszymy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Druga droga, na której modernizację powiat pozyskał dotację, znajduje się na terenie gminy Majdan Królewski i dotyczy traktu Komorów – Huta Komorowska – Koniecpol.
Wartość zadania wyniesie dwa i pół miliona złotych, przy czym kwota dofinansowania opiewa na milion sześćset tysięcy złotych.
(Paweł Galek)
Prawie trzy miliony złotych pozyskało kolbuszowskie starostwo z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Pieniądze te trafią między innymi na modernizację drogi powiatowej relacji Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa, czyli ulica Obrońców Pokoju.
Wartość tej inwestycji wynosi milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych, z czego pozyskane dofinansowanie wynosi milion sto czterdzieści trzy tysiące złotych.
Mówi burmistrz Jan Zuba: