Kolbuszowa: Zmiany w systemie odbioru śmieci

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Mimo wielu zastrzeżeń, radni jednak podjęli kontrowersyjną uchwałę i nowe prawo weszło w życie.
(Paweł Galek)
W podobnym tonie wypowiada się przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk:

Nowe zapisy nie przypadły do gustu kolbuszowskim radnym. Mówi jeden z nich – Stanisław Rumak:

Jak urzędnicy będą sprawdzać, że na danej posesji zameldowanych jest więcej osób niż wynika to z deklaracji śmieciowej?

W życie weszło nowe prawo, które zmienia system gospodarki odpadami komunalnymi. Jeśli na danej nieruchomości zameldowanych będzie więcej osób niż wynika to z deklaracji śmieciowej, to gmina będzie mogła żądać od właściciela udokumentowanych wyjaśnień tej sytuacji.
Mówi kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kolbuszowskim magistracie Kazimierz Kret: