Kolbuszowa: Wykorzystają gruz z rur kanalizacyjnych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wbrew pozorom gruntowych dróg wymagających utwardzenia w kolbuszowskiej gminie nie brakuje. Sam sołtys Zbigniew Pytlak sołtys Weryni, naliczył u siebie takich kilka.
pg
Także pod tym kątem zostanie dokonany przegląd dróg.

Dyspozytorem budulca jest kierownik Referatu Gospodarki i Budownictwa w kolbuszowskim magistracie Elżbieta Lis:

Dobiegająca końca przebudowa kanalizacji Kolbuszowej oprócz lepszej poprawionej sanitacji miasta, ma jeszcze jeden pozytywny aspekt. Okazuje się, że gmina zyskała budulec do utwardzania dróg. Jest nim gruz uzyskany po skruszeniu wydobytych z ziemi starych betonowych rur kanalizacyjnych i krawężników.
Mówi burmistrz Jan Zuba: