Kolbuszowa: Wybrali ławników .

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Co zastanawiające, nie został zgłoszony żaden kandydat na ławnika do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. W tej sytuacji albo prezes tego sądu, albo przedłoży nowy termin zgłaszania kandydatów na ławników albo uzna sytuację za taką, jaka ona jest. (Paweł Galek)
Monika Bebło, Zuzanna Guzior, Krystyna Harchut i Wojciech Maciąg – to ławnicy Sądu Rejonowego w Kolbuszowej. O ich wyborze na ostatniej sesji zdecydowała Rada Miejska. Mówi przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Bronisław Wiktor: