Kolbuszowa: Wybory sołtysów i przewodniczących osiedli.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dziś (19.04) mieszkańcy kolbuszowskiej gminy wybierają sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Lokale wyborcze czynne są do godziny 18. Lokal wyborczy dla osiedla numer 1 mieści się w Miejskim Domu Kultury, dla osiedla numer 2 w Miejskim Domu Kultury, a dla osiedla numer 3 w Zespole Szkół numer 1.
Przewodniczącymi Zarządu Osiedla numer 1 chcą zostać: Monika Bebło, Grzegorz Romaniuk i Dariusz Wróblewski. W przypadku osiedla numer 2 są to: Karol Wesołowski, Krzysztof Wójcicki, Danuta Żądło, a dla osiedle numer 3 – Ksenia Gawrzoł i Jan Warzocha.
Kandydatami na sołtysa w Kolbuszowej Dolnej są Grażyna Halat i Marian Skowroński. W Zarębkach są to Marek Opaliński i Marta Tendera. W Weryni – Julian Dragan i Zbigniew Pytlak. W Kolbuszowej Górnej – Henryk Chmielowiec, Jan Fryc i Michał Karkut. W Świerczowie – Dariusz Opaliński, Andrzej Sokalski i Dariusz Tabisz. W Widełce – Eugeniusz Grabowski i Stanisław Rumak. W Kupnie – Józef Jakubczyk, Mieczysław Plizga i Adam Przybyło. Oraz w Przedborzu – Stanisław Biesiadecki i Barbara Draus.
Wyborów nie będzie w Bukowcu, Domatkowie, Hucie Przedborskiej, Kłapówce, Porębach Kupieńskich i Nowej Wsi, gdzie zgłosiło się po jednym kandydacie. Są to kolejno: Grażyna Kołacz, Jacek Skowron, Krystyna Dłużeń, Edward Sudoł, Stanisław Miazga i Grażyna Maziarz.  Zgodnie z ordynacją wyborczą osoby te z automatu zostają sołtysami.
(Paweł Galek)