Kolbuszowa: Utrudnienia w ruchu drogowym.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W związku z przebudową kanalizacji na terenie Kolbuszowej występują utrudnienia w ruchu drogowym. Obecnie dotyczy to między innymi ulic: Wojska Polskiego, Matejki i Szopena. Dotyczy to też skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, 22 lipca i Grunwaldzkiej.
Uciążliwości związane z przebudową kanalizacji dotykają też największą placówkę oświatową w gminie, czyli liczące 830 uczniów Zespół Szkół numer 2. Autobusy, które przed wakacjami dowoziły uczniów pod bramy szkoły, teraz są zmuszone jeździć ulicą Obrońców Pokoju, natomiast przystankiem końcowym jest plac przy Miejskim Domu Kultury.
Roboty na terenie miasta polegają na: rozdzieleniu sieci ogólnospławnej na deszczową i sanitarną, a następnie odtworzeniu chodników i ulic. Inwestycja ma zostać zakończona końcem tego miesiąca.
(pg)