Kolbuszowa: Unieważniony przetarg na odbiór odpadów komunalnych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Koniec końców zdecydowano o unieważnieniu decyzji o przetargu na operatora odbioru śmieci na terenie kolbuszowskiej gminy. Warunki kolejnego przetargu, który zostanie zwołany najprawdopodobniej po wyborach, mają być inne.
(Paweł Galek)
Zdaniem radnego, należałoby związać się z potencjalnym operatorem odbioru śmieci na terenie okres na sześć miesięcy.

O blisko 50 procent wzrosłyby opłaty za odbiór śmieci na terenie kolbuszowskiej gminy, jeśli magistrat zaakceptowałby warunki konsorcjum firm, które jako jedyne wzięło udział w przetargu. Przedstawiona oferta przekraczała trzy i pół miliona złotych i dotyczyła dwóch lat. W ostrych słowach skomentował radny Michał Karkut: