Kolbuszowa: Ulica Tyszkiewiczów jak tykająca bomba.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ciągu ulicy Tyszkiewiczów ma być zrealizowana w przyszłym roku, pod warunkiem jednak, że gmina pozyska na ten cel dotację z rządowego programu na usuwania skutków klęsk żywiołowych.
pg
Pilnym, bo istnieje realne zagrożenie podtopienia okolicznych posesji.

O tym, że z ulicą Tyszkiewiczów w Kolbuszowej jest coś nie tak, wiadomo od dawna. Świadczą o tym awarie kanalizacji ogólnospławnej na tej ulicy po każdej większej ulewie.
– To tykająca bomba – przyznaje burmistrz Jan Zuba: