Kolbuszowa: Szansa na rozbudowę i modernizację kolei.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W ramach inwestycji powstałby również nowy peron w Kolbuszowej Górnej wraz z całą infrastrukturą, w tym drogą i chodnikiem w stronę Kłapówki. Brana pod uwagę jest także rozbudowa stacji w Widełce, w tym między innymi.: poszerzenie parkingu, budowę chodnika i traktu dojazdowego do drogi krajowej numer 9.
(pg)

W planach jest również modernizacja dworca PKP.

Prace dotknęłyby między innymi stację kolejową w Kolbuszowej.

Pojawiła się realna szansa na rozbudowę infrastruktury kolejowej na terenie Podkarpacia. Celem są jak najczęstsze kursy szynobusów do: Kolbuszowej, Rzeszowa, Strzyżowa, Przeworska i Dębicy. Robocza nazwa projektu to utworzenie podmiejskiej kolei aglomeracyjnej. Mówi wiceburmistrz Kolbuszowej Marek Gil: