Kolbuszowa: Rosną szansę na kanalizację

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W ubiegłym roku również dzięki dofinansowaniu unijnemu została skanalizowana spora część miasta. Nowa sanitacja pojawiła się też w Kolbuszowej Górnej.
Paweł Galek
Mieszkańcy jednego z najważniejszych kolbuszowskich traktów – ulicy Obrońców Pokoju – mogą w końcu doczekać budowy kanalizacji.
Mówi burmistrz Jan Zuba: