Kolbuszowa: Reanimacja placu dworcowego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Następnym celem magistratu jest przejęcie budynku dworca. Po komunalizacji tego obiektu planowana jest jego modernizacja.
(Paweł Galek)
Kolejnym etapem przystosowania placu autobusowego do używalności było ustalenie regulaminu korzystania z niego przez przewoźników.

Trwa zagospodarowywanie placu autobusowego przy dworcu, który magistrat przejął od kolei. Tydzień temu teren ten przez dwa dni był zamknięty dla jakiegokolwiek użytkowania. Przerwa ta była związana z doraźnymi remontami nawierzchni placu. Mówi kierownik Referatu Gospodarki i Budownictwa w kolbuszowskim magistracie Elżbieta Lis: