Kolbuszowa: Rachunki za ścieki mogą wzrosnąć o… 140 procent!

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W razie pozyskania dotacji koszt inwestycji wyniósłby 12,5 miliona złotych, z czego 5 milionów złotych pochodziłoby z zewnątrz. Dzięki temu wybudowano by kanalizację w Kolbuszowej Górnej, a także w rejonie ulic: Obrońców Pokoju i Mickiewicza. Program umożliwia również refundację inwestycji zrealizowanych, w przypadku Kolbuszowej jest to budowa kanalizacji przy ulicach: Narutowicza, Sokołowskiej i Krakowskiej.
(Paweł Galek)
Burmistrz Jan Zuba przekonuje, że wzrost cen za odbiór ścieków nie byłby aż tak drastyczny, podając przy tym przykłady innych miast.

Wzrost cen byłby stopniowy

Ponad dwukrotnie mogą w Kolbuszowej wzrosnąć opłaty za odbiór ścieków, jeśli gmina pozyska unijną dotację na remont i budowę kanalizacji w mieście. Jest to spowodowane tym, że program 'Infrastruktura i Środowisko” zakłada pokrycie kosztów związanych z amortyzacją infrastruktury wodno-ściekowej. Mówi główna księgowa Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Kolbuszowej Krystyna Ingram: