Kolbuszowa: Prowokowanie do nieszczęścia

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Burmistrz Jan Zuba obiecał, że przekaże sprawę naczelnikowi wydziału w urzędzie, który zajmuje się między innymi sanitacją drzew. – Sprawa zostanie załatwiona – zapewnił.
pg
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Kolbuszowej Józef Rybicki (na zdj.) alarmuje, że znak 'droga z pierwszeństwem przejazdu' na ulicy Partyzantów jest mało widoczny, bo zasłaniają go rosnące obok drzewa: