Kolbuszowa: Problemy z oświetleniem ulicznym.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Z kolei burmistrz Jan Zuba tłumaczy, że zaświecanie i gaszenie wszystkich ulicznych lamp w gminie jest niemożliwe. – Mamy około 100 stacji zasilających całe oświetlenie na terenie miasta i gminy. To jest ponad 2 tysiące lamp. Nie można ich uruchamiać jednocześnie, bo sieć tego nie wytrzyma. Dlatego musimy to robić sekwencyjnie – przekonuje Zuba.
(Paweł Galek)
Wiceburmistrz Marek Gil zaznacza, że awarie lamp sołtysi powinni zgłaszać bezpośrednio do Zakładu Energetycznego.

Poza tym są problemy z naprawą zepsutych lamp.

Na terenie kolbuszowskiej gminy coraz częściej słychać skargi na system oświetlenia ulicznego. W jednych rejonach lampy świecą się dłużej, w innych krócej. I nie zawsze jest to racjonalne. Mówi sołtys Weryni Julian Dragan.