Kolbuszowa: Powstanie spółka komunalna.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

O potrzebie powstania miejskiej spółki prawa handlowego mówi się w Kolbuszowej od dawna. Dyskusję tą wzmocniło wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami, który zabrania jednostkom budżetowym startowania w przetargu na odbiór śmieci.
(Paweł Galek)
Spółka zacznie funkcjonować z pierwszym dniem nowego roku.

Problemem jest określenie majątku przyszłej spółki.

Do końca tego roku na bazie istniejących zakładów budżetowych powstanie miejska spółki prawa handlowego, która będzie zajmować się między innymi: dostarczaniem wody, odbiorem ścieków, ciepłownictwem, zarządzaniem zasobem mieszkaniowym i usługami komunalnymi.
Mówi burmistrz Jan Zuba: