Kolbuszowa: Polak Węgier dwa bratanki

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Porozumienie ze szkołą w Mateszalka podpisał również dyrektor Zespołu Szkół w Widełce Mirosław Karkut.
Paweł Galek
Umowę o partnerstwie kilka dni temu podpisał burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba i burmistrz Mateszalka Peter Hanusi. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej Krzysztof Wilk zaznacza, że druga umowa zostanie podpisana w sierpniu na Węgrzech:

Do grona miast partnerskich Kolbuszowej dołączyła węgierskie Mateszalka. Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy samorządami i obejmuje między innymi takie dziedziny jak: kultura i oświata, turystyka sport i rekreacja. Fragment umowy cytuje skarbnik Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej Barbara Bochniarz: