Kolbuszowa: Podatki od nieruchomości prawie bez zmian.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

A więc za metr kwadratowy gruntu kolbuszowianie zapłacą 23 groszy, a za taki sam obszar zajęty pod działalności gospodarczą – 80 groszy. Hektar zajęty zbiornikami wodnymi to koszt 4 złotych i 58 groszy. Metr kwadratowy budynku mieszkalnego oznaczać będzie wydatek 67 groszy, a jeśli jest on związany z prowadzeniem działalności gospodarczej to 19 złotych i 75 groszy. W przypadku, kiedy w budynku prowadzony jest obrót materiałem siewnym to jego metr kwadratowy będzie opodatkowany kwotą 10 złotych i 80 groszy, a jeśli udziela sie w nim świadczeń zdrowotnych trzeba będzie zapłacić 4 złote i 70 grosze.
Pozostałe budynki oznaczają podatek 4 złotych i 30 groszy za metr kwadratowy. Budowle służące dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków, będą opodatkowane na poziomie jednego procenta ich wartości. Dwa razy droższe będą inne budowle, na przykład drogi, place i ogrodzenia.
(Paweł Galek)
Są pewne wyjątki, ale, jak przekonywał skarbnik Zuber, podwyżki te będą minimalne i nie będą miały one większego wpływu na budżet gminy.

Tuż przed wyborami kolbuszowscy radni podjęli decyzję o nie podwyższaniu podatków od nieruchomości na 2015 rok. Mówi skarbnik gminy Stanisław Zuber: