Kolbuszowa: Pieniądze na walkę z niepełnosprawnością.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Tegoroczna pula z PFRON dla powiatu kolbuszowskiego wynosi blisko milion dwieście tysięcy złotych.
Pieniądze te dofinansują: bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych, turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, likwidację barier architektonicznych, a także działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.
(pg)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał powiatowi kolbuszowskiemu dodatkowe pieniądze.
Ponad 54 tysięcy złotych trafi na działania w zakresie walki z niepełnosprawnością.
Mówi kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej Katarzyna Chudzik: