Kolbuszowa: Oszacuj straty w wyniku suszy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak się okazuje istnieje możliwość bezpłatnego przeprowadzenia szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w wyniku suszy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Stosowany wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Kolbuszowa.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. Wypełnione wnioski należy składać do czternastego września w pokoju numer sześć kolbuszowskiego magistratu w godzinach jego pracy.
pg
Długotrwały okres bez opadów deszczu połączony z upałami spowodował drastyczne obniżenie się stanu wód w kolbuszowskich rzekach i studniach. Na szkody spowodowane suszą skarżą się również rolnicy z terenu kolbuszowskiej gminy.
Mówi kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kolbuszowej Marek Opaliński: