Kolbuszowa: OSP Widełka w krajowym systemie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodajmy, że podstawowym założeniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które działa od 1995 roku, jest stworzenie spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty, tak aby można było podjąć skoordynowane i skutecznie działanie.
pg
Burmistrz jest wiec dobrej myśli.

Rosną szanse na znalezienie się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Widełce w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Mówi burmistrz Jan Zuba: