Kolbuszowa: Niezabezpieczone kilkumetrowe wykopy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Realizowana od kilku tygodni przebudowę kanalizacji w mieście polega na: rozdzieleniu sieci ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w rejonie ulic: Obrońców Pokoju, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Narutowicza i Grunwaldzkiej.
Roboty mają potrwać do końca września.
W związku z prowadzonymi pracami okresowo zamykane są odcinki dróg.
pg
Burmistrz Jan Zuba zapewnia, że zobligował wykonawcę robót do zabezpieczania placu budowy:

W Kolbuszowej trwają prace przy przebudowie kanalizacji.
Mieszkańcy zwracają uwagę na niedostateczne zabezpieczenie miejsc, w których prowadzone są kilkumetrowe wykopy.
Mówi przewodniczący Zarządu Osiedla numer 2 w Kolbuszowej Krzysztof Wójcicki: