Kolbuszowa: Naprawią ulicę Gancarza.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Kanalizację gmina modernizować chce także dzięki wsparciu źródeł unijnych, między innymi programu Infrastruktura i Środowisko.
(pg)
Samorząd ubiega się też o dotację w przyszłorocznym rozdaniu rządowego programu.

Dzięki rządowemu wsparciu w ramach programu na usuwania skutków klęsk żywiołowych kilka miesięcy temu naprawione zostały w dwie kolbuszowskie ulice: Piekarska i Partyzantów. Teraz to samo źródło sfinansuje remont ulicy Gancarza.
Mówi burmistrz Jan Zuba (na zdj.):