Kolbuszowa: Nadzieja dla ulicy Wolskiej i drogi na oczyszczalnię.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Obie drogi mają zostać zmodernizowane dzięki dotacji unijnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod warunkiem, że takowe dofinansowanie gmina pozyska.
(pg)
Kolbuszowski magistrat przygotowuje się do modernizacji dwóch istotnych dla miejscowej gminy dróg. Mówi burmistrz Jan Zuba: