Kolbuszowa: Można starać się o pomoc dla uczniów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Rodzice uczniów z terenu kolbuszowskiej gminy mogą ubiegać się o pomoc materialną. Wnioski o stypendia można składać już od pierwszego do piętnastego września w budynku Gminnego Zespołu Oświatowego przy ulicy Kolejowej 2 w Kolbuszowej. Formularze wniosków można pobierać w poszczególnych szkołach.
Pomoc przysługuje uczniom szkół, słuchaczom kolegiów nauczycielskich do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, a także wychowankom ośrodków, które umożliwiają realizację obowiązku szkolnego uczniom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
pg