Kolbuszowa: Miliony w szkoły zawodowe

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W szkole w Weryni wymienione zostaną również instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna.
(Paweł Galek)
Podobne inwestycje czekają Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.

Spora cześć tych pieniędzy trafi do Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

Blisko trzy miliony złotych w najbliższym czasie zostanie zainwestowane w dwie placówki oświatowe o profilu zawodowym, które prowadzi powiat kolbuszowski. To efekt dotacji unijnej, jaką na ten cel pozyskał powiat.
Mówi starosta Józef Kardyś: