Kolbuszowa: Mieszkaniec skarży Zarząd Dróg Powiatowych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Pan Bronisław zaskarżył działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu. Instytucja ta uznając się za niewłaściwe do rozpatrzenia tej skargi przekazało ją Zarządowi Powiatu Kolbuszowskiego. Ten po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej skargę uznał za bezzasadną. Podobnego zdania byli radni powiatowi, którzy na ostatniej sesji odrzucili skargę cmolesianina.
(pg)
Sekretarz zwraca uwagę na jeszcze jeden fakt.

Władze powiatu nie mają sobie nic do zarzucenia.

Podczas budowy chodnika przy drodze powiatowej relacji Jagodnik-Cmolas-Mechowiec w okolicach posesji pana Bronisława Wilka z Cmolasu podniesiono nasyp o około metr. Mieszkaniec skarży się, że podczas prac nie wykonano wejścia i zejścia na jego podwórko. Mówi sekretarz powiatu kolbuszowskiego Stanisław Stec: