Kolbuszowa: Kolejny inwestor na terenach przy ulicy Św. Brata Alberta.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Miesiąc wcześniej kolbuszowscy radni podjęli uchwałę o oddaniu w wieczyste użytkowanie innej nieruchomości w tym rejonie miasta. Działką tą poważnie zainteresowana jest firma z Nowej Wsi.
(Paweł Galek)
Działki przy ulicy Brata Alberta cieszą się dużym powodzeniem. Kupują je nie tylko mieszkańcy, którzy chcą budować tam swoje domy, ale również lokalni przedsiębiorcy. Na ostatniej sesji kolbuszowscy radni podjęli uchwałę o oddaniu jednej z firm działki właśnie przy ul. Brata Alberta w wieczyste użytkowanie. Mówi kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim Tadeusz Serafin: