Kolbuszowa: Kłótnie o koszenie trawy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Burmistrz uważa, że koszenie traw na terenie poszczególnych wsi powinny finansować fundusze sołeckie, bo wtedy już we wrześniu jasno sprecyzowane byłyby zadania na rok następny, takie jak na przykład utrzymywanie zieleni.
(pg)
I odpowiedź burmistrza Jan Zuby:

Sołtys Porąb Kupieńskich Stanisław Miazga jest innego zdania:

Podobnego zdania jest radny z Widełki Stanisław Dworak:

Gospodarze kolbuszowskich wsi spierają się, w której ze wsi w pierwszej kolejności powinna być utrzymywana zieleń.
Do dyskusji doszło na ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Sołtys Kolbuszowej Górnej Michał Karkut przekonuje, że priorytet powinny mieć miejscowości położone wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych: