Kolbuszowa: Jest zgoda na wykup synagogi

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Kolbuszowską synagogę wybudowano w XIX wieku. Po II wojnie światowej budynek został upaństwowiony, a po remoncie przekazany tutejszemu Muzeum Kultury Ludowej. Kilka lat temu synagogę przejęła Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, zamykając ją na cztery spusty. Od tego czasu magistrat czynił próby wykupu zabytkowego obiektu.
pg
Prezes Regionalnego Towarzystwa Kultury imienia Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej Andrzej Jagodziński uspakajał:

Jedyną kontrowersją wydaje się być zapis w porozumieniu mówiący, że działania prowadzone w budynku nie mogą naruszać zasad poszanowania tradycji i religii żydowskiej. Pytał o to radny Julian Dragan:

Na ostatniej sesji Rada Miejska wyraziła zgodę się na wykup od Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zabytkowej synagogi za 200 tysięcy złotych. Negocjacje w tej kwestii trwały kilka lat i do łatwych nie należały. Mówi kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w kolbuszowskim magistracie Tadeusz Serafin: