Kolbuszowa: Jest program rozwoju pieczy zastępczej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Proponowany przez PCPR Program Rozwoju Pieczy Zastępczej nie wzbudził wśród radnych kontrowersji. Stąd głosowanie za jego przyjęciem było jednogłośne.
(pg)
Dokument jest poprzedzony analizą sytuacji rodzin w powiecie kolbuszowskim.

Radni powiatu kolbuszowskiego na ostatniej swej sesji przyjęli Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017. Mówi kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej Katarzyna Chudzik: