Kolbuszowa: Drogę buduje powiat, ale płaci gmina.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ogółem prace kosztować będą 700 tysięcy złotych, z czego 560 tysięcy złotych stanowi promesa powodziowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resztę, czyli 140 tysięcy złotych nie wyłoży powiat, lecz gminy Dzikowiec i Kolbuszowa.
(pg)
Na ostatniej sesji kolbuszowscy radni zdecydowali się przekazać starostwu 94 300 złotych na modernizację drogi powiatowej relacji Lipnica – Dzikowiec – Widełka.
Mówi skarbnik gminy Stanisław Zuber: