Kolbuszowa: Doposażą szkolne stołówki.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Burmistrz dodaje, że w tym roku na niezbędne remonty i doposażenie placówek oświatowych gmina wydała ponad 100 tysięcy złotych.
(Paweł Galek)
Kolbuszowski magistrat pozyskał dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na doposażenie stołówek w czterech zespołach szkół na terenie gminy. Mówi burmistrz Jan Zuba: