Kolbuszowa: Coraz mniej uczniów w liceum.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodajmy, że na terenie powiatu kolbuszowskiego funkcjonują trzy szkoły ponadgimnazjalne, w których nauki pobiera 1325 uczniów, w tym 355 pierwszoklasistów.
(Paweł Galek)
Niż demograficzny i masowa emigracja, zwłaszcza ludzi młodych, boleśnie odbijają się na kolbuszowskich szkołach średnich. Widać to szczególnie w Liceum Ogólnokształcącym, w którym w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego ubyło 35 uczniów.
Mówi starosta Józef Kardyś: