Kolbuszowa: Chcą skanalizować ponad połowę miasta

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodajmy, że w tym roku gmina zrealizowała budowę kanalizacji w Kolbuszowej Górnej, modernizację sieci na terenie miasta i remont oczyszczalni ścieków. Wartość projektu przekroczyła 12 milionów złotych, z czego znaczna część to środki unijne.
pg
Pierwsze działania w tym kierunku już wykonano.

Następstwem ewentualnej inwestycji będzie musiała być rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej.

Budowa kanalizacji na obszarze obejmującym co najmniej połowę Kolbuszowej stanie się faktem, jeśli gmina pozyska dotację z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.
Mówi burmistrz Jan Zuba: