Kolbuszowa: Będzie refundacja uczniowskich biletów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Uczniowie pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych wydający na bilet miesięczny co najmniej 42 zł., będą mogli liczyć na 30-procentowy zwrot kosztów. Dopłata przyznawana będzie przez cały rok szkolny 2014/2015, co miesiąc. Warunkiem dofinansowania biletu będzie okazanie imiennego biletu miesięcznego. Wypłata refundacji następować będzie w sekretarce szkoły w ostatniej dekadzie miesiąca, w którym wykupiony został bilet.
(Paweł Galek)
Kolbuszowskie starostwo w dalszym ciągu będzie dopłacał do biletów miesięcznych. Refundacja części kosztów dojazdu przysługiwać będzie uczniom klas pierwszych szkół średnich. Jak mówi kierownik Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatu w Kolbuszowej Bogusława Bryk, w ubiegłym roku szkolnym z tej formy pomocy skorzystało 194 uczniów: