Kolbuszowa: Będą inwestycje w Porębach Kupieńskich.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jeśli chodzi o ewentualne inwestycje w Porębach Kupieńskich, to pierwszy krok do ich realizacji został już wykonany, bowiem na ostatniej sesji kolbuszowscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tym właśnie kątem.
(Paweł Galek)
Do kolbuszowskiego magistratu zgłosili się inwestorzy, którzy w Porębach Kupieńskich chcą wybudować obiekt bądź obiekty z dziedziny służby zdrowia i opieki społecznej. Ich personalia owiane są mgłą tajemnicy. Irena Dąbek z Urzędu Miejskiego zdradza jedynie, że dwóch inwestorów pochodzi z Rzeszowa, jeden zaś z Kolbuszowej.