Kolbuszow: Coraz więcej osób ma pracę.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej zarejestrowanych jest ponad 3 700 osób, z których połowa to ludzie młodzi, w wieku 18-34 lat.
(pg)
Wniosek, zdaniem burmistrza, jest optymistyczny:

Bezrobocie, którego efektem jest emigracja szczególnie ludzi młodych, to jeden z największych problemów Kolbuszowej.
Tymczasem w kasie magistratu przybywa pieniędzy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co świadczy o tym, że rośnie liczba mieszkańców gminy, którzy pracują.
Mówi burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba: