Klimontów: Grant dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie z Narodowego Centrum Kultury.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Tomasz Łępa

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie otrzymał grant z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 118 400zł na realizację projektu Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Za pozyskane środki klimontowski ośrodek kultury planuje zakupić sprzęt do studia nagrań, który pozwoli przygotowywać nagrania zespołów muzycznych, solistów, chórów, do udziału w festiwalach, przeglądach i konkursach wokalnych (nagrania demo), rejestrować twórczość muzyków ludowych, tworzyć zbiory nagrań dzieci i młodzieży na przestrzeni lat, nagrywać podcasty oraz spoty reklamowe zapowiadające wydarzenia artystyczne. Zgodnie z wnioskiem chcą stworzyć możliwość relacji on-line wydarzeń artystycznych, patriotycznych, kulturalnych w czasie rzeczywistym tzw. live sreamingu, które da możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Obecne wyposażenie służące do realizacji takich zadań jest niewystarczające. Dodatkowo M-GOK w Klimontowie ma w planach skorzystać z oferowanych przez operatora szkoleń, które pozwolą stworzyć strategię cyfrową, poszerzyć ofertę programową oraz wykorzystać narzędzia on-line w internecie. Planowane są warsztaty dla pracowników ze streamingu oraz oprogramowania i realizacji nagrań na zakupionym sprzęcie. Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

Joanna Sarwa