Klasa wojskowa w jednostce.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

A klasa wojskowa nie jest jedyną klasą mundurową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli. Funkcjonują tu również dwie klasy policyjne i jedna strażacka. I wg zapowiedzi dyrektora szkoły część zajęć w niżańskiej jednostce odbywać będą wszystkie klasy mundurowe.
(Marta Górecka)
Ale klasa wojskowa odznacza się od pozostałych nie tylko dodatkowymi zajęciami w jednostce wojskowej, to również mundury. Z takim wydatkiem muszą się liczyć rodzice przyszłych żołnierzy

A oto na co przełoży się w praktyce ta współpraca

Porozumienie o współpracy z Jednostką Wojskową w Nisku i podpisał Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli. A wszystko dlatego, że po 12 latach powróciła do szkoły klasa wojskowa. Podobne porozumienie szkoła podpisała ze Związkiem Strzeleckim 'Strzelec'. Dyrektor szkoły Andrzej Koluch przyznał, że najważniejszym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do matury, ale z racji profilu młodzież musi zapoznać się też ze sztuką żołnierską