Kłapówka: Będzie nowa droga.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Kolbuszowskie starostwo pozyskało dotację na modernizację drogi powiatowej na trasie Lipnica – Dzikowiec – Widełka. Remont prowadzony będzie na dwóch odcinkach. Jeden z nich obejmie odcinek żwirowy między Dzikowcem a Kłapówką. Tam asfalt pojawi się na kilometrze. Remont drugiego odcinka, z Kłapówki do Widełki, będzie znacznie dłuższy i obejmie 2 kilometry i 750 metrów. Prace remontowe zostaną wykonane w tym roku.
Inwestycja kosztować będzie w sumie 700 tysięcy złotych, z czego 560 tysięcy złotych stanowi rządowa promesa powodziowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resztę, czyli 140 tysięcy uzupełni kolbuszowski powiat z własnego budżetu.
(Paweł Galek)