Osiek: ‘Osiek pędzlem malowany’.
'Cudze chwalicie, swego nie znacie' przekonują członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 'Teraz my' w Osieku i próbują zmienić tę sytuację, przybliżając…